مجتبی-رشیدنهال

مجتبی رشیدنهال

حوزه فعالیت:

شبکه های اجتماعی:

توضیحات:

كارشناس رسمي دادگستري – مهندس عمران/ راه و ساختمان/نقشه برداری/
کارشناس ارشد شهرسازي/مدرس دانشگاه

صلاحیت های كارشناسي: برآورد هزينه هاي ساختماني- ارزيابي ساختمانهاي مسكوني- نقشه برداري- بررسي صورت وضعيت و تعيين ميزان خسارت و علت خسارت درامورتخصصي مربوط -تعيين ارزش وثيقه ملكي جهت ارائه به بانکها، موسسات مالی و اعتباری، سفارتخانه هاي
خارجي و …

پیمایش به بالا